CSA

Waarvoor staat CSA ?


CSA is de afkorting van Community Supported Agriculture en staat voor "landbouw ondersteund

door de gemeenschap".


Deze manier van aan landbouw doen houdt in dat de boer en de deelnemers van de lokale

gemeenschap de handen in elkaar slaan en samen de risico's en voordelen van aan landbouw

doen delen.

             

De leden betalen jaarlijks een bijdrage waarbij ze een vooruitbetaling doen van hun oogstaandeel.

Op deze manier dragen ze bij aan de risco's van de oogst. Is er door weersomstandigheden een

teelt wat minder gelukt of een andere teelt zeer rijkelijke geslaagd dan worden beide resultaten

gedeeld.

De boer is zo zeker van zijn inkomen en afzet en kan zich ten volle bezig houden met het zaaien,

planten, wieden, ... van de groenten en het bewerken van het land en dit steeds met respect voor

natuur en milieu.


De deelnemers kunnen zelf de groenten oogsten die ze voor hun gezin nodig hebben.

Er onstaat dus een wederzijdse verantwoordelijkheid waarbij de boer tracht een zo goed mogelijke

oogst te realiseren en de leden er voor zorgen dat er hier een eerlijk loon tegenover staat.


Bekijk zeker onderstaand filmpje, het legt mooi uit waar CSA in Vlaanderen voor staat.

                                                                               

           


                   CSA in Vlaanderen
Voordelen  van een CSA zelfpluktuin:


-   De zelfoogst zorgt voor een korte voedselketen, geen transport, geen opslag.

-   Je kan op een betaalbare manier aan gezonde groenten geraken.

-   De boer kan zich volop richten op de groenten en het land omdat hij niet moet oogsten en

     verkopen.

-   Er worden geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt.

-   Uitgebreide teeltwisselling zorgt voor een natuurlijke manier van voorkomen van ziekten

     en plagen.

-   Je kent de boer en de afkomst van je voedsel.

-   De landbouw komt terug dichter bij de consument en leert je zo hoe alles tot stand komt.

-   Je bent zeker van de versheid van de groenten.

-   Je kan, als je dat wenst, deelnemen aan meewerkdagen.

-   Je kan deelnemen aan onze jaarlijkse overlegmoment. Hier wordt het voorbije oogstjaar

     besproken en plannen we het komende jaar.